Front Page

The Best Tracks in 2017

CD Shop

Book Store

Search Content/Artists

New Releases

Forthcoming Releases

Back Issues

Serious Soul Chart

Quality Time Cream Cuts

Vintage Soul Top 20

Boogie Tunes Top 20

Album of the Month

CD Reviews

Editorial Columns

Discographies

Readers' Favourites

Top 20 most visited pages

Links


KOKOUSKUTSU 19.12.2021

Soul Society of Finland - Suomen soul-yhdistys ry:n kokous järjestetään keskiviikkona 29. joulukuuta kello 18.

Kokous järjestetään osoitteessa Vespertie 7 A3, 00320 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään vuosi- ja vaalikokouksiin liittyvät asiat sekä päätetään yhdistyksen purkamisesta. Vuosikokouksessa muun ohella esitetään vuoden 2020 tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisella. Vaalikokouksessa muun ohella valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet tulevaksi toimikaudeksi sekä kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varatilintarkastajaa. Lisäksi vuosikokouksessa tehdään päätös yhdistyksen purkamisesta ja määrätään tapa, jolla yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi.

Edellytyksenä yhdistyksen jäsenen osallistumiselle kokoukseen on ilmoittautuminen kokoukseen. Ilmoittautuminen tapahtuu lähettämällä sähköposti osoitteeseen kokous@soulexpress.net viimeistään tiistaina 28. joulukuuta 2021. Kokoukseen osallistuminen on mahdollista videopuhelun tai muun vastaavan tietoliikenneyhteyden välityksellä. Koronavirustilanteen vuoksi etäosallistumista suositellaan osallistujille. Myös asiamiehen käyttö on mahdollista.

Soul Society of Finland - Suomen soul-yhdistys ry:n hallitus
Back to our home page